صوت سخنرانی ماه رمضان ۱۴۰۲ - جلسه اول تا بیست و نهم

صوت کامل سخنرانی جلسه اول ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [92:13]
33.3mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [73:04]
26.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه سوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [65:33]
23.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه چهارم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [65:33]
24.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه پنجم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [71:08]
25.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه ششم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [66:57]
24.2mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هفتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [81:17]
29.3mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هشتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [80:39]
29.1mb
صوت کامل سخنرانی جلسه نهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [79:01]
28.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [80:08]
28.9mb
صوت کامل سخنرانی جلسه یازدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:22]
24.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دوازدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [77:50]
28.1mb
صوت کامل سخنرانی جلسه سیزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [72:55]
26.3mb
صوت کامل سخنرانی جلسه چهاردهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [76:41]
27.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه پانزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [77:38]
28mb
صوت کامل سخنرانی جلسه شانزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [64:58]
23.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هفدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [81:46]
29.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هیجدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [62:01]
22.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه نوزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [62:19]
22.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیستم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [62:19]
22.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و یکم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [55:56]
20.2mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و دوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [70:54]
25.6mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و سوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [74:37]
26.9mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و چهارم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [82:20]
29.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [65:19]
23.6mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و ششم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [85:58]
29.9mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و هفتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [84:15]
30.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و هشتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [84:15]
30.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و نهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [75:17]
27.2mb

نام

پست الکترونیک

* کد امنیتی

تصویر کد امنیتی

* نظر

میلاد امیرالمؤمنین علیهم السلام
با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین
حاج احمد پـنــاهـیــان
زمان:
چهارشنبه ۶ بهمن ماه از ساعت ۱۹
(قرائت قرآن، احکام، سخنرانی، مدیحه سرائی)
مکان:
منزل حسینی پناه
خ ۱۹ دی (باجک)، نبش کوچه ۲۸
کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام محفوظ است