صوت سخنرانی ماه رمضان ۱۴۰۰ - جلسه اول تا بیست و نهم

صوت کامل سخنرانی جلسه اول ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [63:03]
22.8mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [75:00]
27.1mb
صوت کامل سخنرانی جلسه سوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [60:19]
21.8mb
صوت کامل سخنرانی جلسه چهارم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [61:52]
22.3mb
صوت کامل سخنرانی جلسه پنجم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [69:42]
25.2mb
صوت کامل سخنرانی جلسه ششم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [35:59]
13mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هفتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [61:13]
22.1mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هشتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:16]
24.7mb
صوت کامل سخنرانی جلسه نهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:16]
21mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [59:10]
21.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه یازدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:12]
24.6mb
صوت کامل سخنرانی جلسه دوازدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [57:28]
20.8mb
صوت کامل سخنرانی جلسه سیزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [63:46]
23mb
صوت کامل سخنرانی جلسه چهاردهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [48:32]
17.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه پانزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [67:55]
24.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه شانزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [78:48]
28.4mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هفدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [66:22]
24mb
صوت کامل سخنرانی جلسه هیجدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [47:27]
17.2mb
صوت کامل سخنرانی جلسه نوزدهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:40]
24.8mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیستم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [63:37]
23mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و یکم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [45:12]
16.3mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و دوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [47:27]
26mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و سوم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [47:27]
29.6mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و چهارم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [84:28]
30.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [70:44]
25.5mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و ششم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [78:16]
28.2mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و هفتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [69:27]
25.1mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و هشتم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [68:88]
24.8mb
صوت کامل سخنرانی جلسه بیست و نهم ماه مبارک رمضان | حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان | [80:46]
29.1mb

نام

پست الکترونیک

* کد امنیتی

تصویر کد امنیتی

* نظر

مجالس شب های قدر
با سخنرانی و مناجات خوانی
حجت الاسلام و المسلمین
حاج احمد پـنــاهـیــان
زمان:
از چهارشنبه ۲۸ فروردین، از ساعت ۲۲
(قرائت قرآن، بیان احکام، سخنرانی، عزاداری، دعای جوشن کبیر، قرآن به سر گرفتن)
مکان:
مصلی قدس قم
کلیه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام محفوظ است